DIVERSITY
MARKETING
INTERNATIONAL

Diversity Marketing International is an inclusive, strategic marketing and communications consultancy that specialises in helping Scandinavian brands and businesses strengthen their diversity and inclusion communications within niche consumer segments; with specific focus in the travel and tourism industry. We have an unparalleled experience and a broad focus and network, especially in the international LGBTQ+ marketplace and we also support international brands looking to reach new consumers in the Nordics. Additionally, we offer leadership and sensitivity training, as well as educational symposiums to increase understanding, provide the tools and build know-how in brand-enhancing diversity work and inclusive communications.

Diversity Marketing International, erbjuder konsulttjänster inom strategisk internationell marknadsföring för mångfaldskommunikation. Vi är inriktade på nordiska varumärken och företag med fokus på besöksnäringen. Företag som behöver stärka sitt mångfaldsarbete, bearbeta och engagera specifika och nischade segment. Vi har lång erfarenhet och ett brett fokus och nätverk, framförallt inom HBTQ+ segmentet på den internationella marknaden. Vi erbjuder även ledarskapsutbildning, sensitivity training och symposiums för att öka förståelse, ge verktyg samt bygga know how hos företag i varumärkesstärkande mångfaldsarbet och inkluderande kommunikation.